Αρχική

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3869/2010 (Νόμο Κατσέλη) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 8986/14.10.2015, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015, τα δικαιολογητικά που   πρέπει να καταθέσουν οι οφειλέτες για την  επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς τους είναι τα ακόλουθα:ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ με το Νόμο 4336/2015


Τον Αύγουστο 2015 τροποποιήθηκε ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)  με το Νόμο 4336/2015. Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

1) Η σημαντικότερη ίσως τροποποίηση, που θα ανακουφίσει χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, είναι, ότι στις οφειλές που υπάγονται στο νόμο, συμπεριλαμβάνονται πλέον ρητά και όλες οι οφειλές σε ιδιώτες (π.χ. εκμισθωτές κλπ) καθώς και όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν στη ρύθμιση του νόμου οι παραπάνω οφειλές είναι: 
α)  αυτές να μην έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη 
β) να μην έχουν δημιουργηθεί  από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη 
γ) να μην συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές και 
δ) να μην αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα >>


Δάνεια σε ελβετικό φράγκο


Κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009, όταν η ισοτιμία ευρώ/ελβετικό φράγκο βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκά επίπεδα, δεκάδες χιλιάδες δανειοληπτών καθοδηγήθηκαν μεθοδευμένα από τις τράπεζες, προκειμένου, είτε να αναλάβουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με επιτόκιο libor, που επίσης ήταν πολύ χαμηλό, είτε, τα στεγαστικά τους δάνεια που αρχικά είχαν λάβει σε ευρώ, να τα μετατρέψουν σε ελβετικό φράγκο, με το επιχείρημα, ότι η ισοτιμία είχε παραμείνει σχετικά σταθερή για δέκα και πλέον έτη, μεταξύ του 1,44 και του 1,69.

Διαβάστε περισσότερα >>


Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το γραφείο μας είναι από τα πρώτα σε όλη την Ελλάδα που ασχολήθηκε με το νόμο 3869/2010, γνωστό ως «νόμο Κατσέλη» για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013, αν είστε φυσικό πρόσωπο, μισθωτός, δημόσιος ή  ιδιωτικός υπάλληλος, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, ή μικρέμπορος, μπορείτε να υπαχθείτε στο Νόμο 3869/2010 περί ρύθμισης των  οφειλών υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων.

    Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όπως τροποποιήθηκε από το ν.  4161/2013, έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε τα χρέη σας, καταθέτοντας αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.
 


  Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο μας, στελεχωμένο με έμπειρους δικηγόρους, οικονομολόγους και λογιστές, με πολυετή εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και τη ρύθμιση οφειλών, αναλαμβάνει υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα: 
  • τη δωρεάν ενημέρωσή σας για το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες
  • τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης στο  αρμόδιο ειρηνοδικείο
  • τη νομική σας κάλυψη  ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού  ή της προσωρινής διαταγής και κατά την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης
  • την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων από κάθε καταδιωκτικό μέτρο
  • τη σύνταξη ανακοπών και αναστολων κατά διαταγών πληρωμής