Το πρώτο δικαστήριο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έγινε από το γραφείο μας

Απόφαση διαγραφής χρέους 140.000 ευρώ


   


    Εκδικάστηκε από το γραφείο μας στις 2 Μαίου 2011 η πρώτη υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς
    Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου παραστάθηκε από τη μεριά του υπερχρεωμένου δανειολήπτη η δικηγόρος με τον οφειλέτη και από την πλευρά των πιστωτών οι πληρεξούσιοι δικηγόροι όλων των Τραπεζών, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς τους  και κατέθεσαν επί της έδρας τις προτάσεις τους.
    Επακολούθησε ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία ο  δανειολήπτης κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων του Προέδρου και των πληρεξουσίων δικηγόρων των Τραπεζών.  Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης, ο Πρόεδρος έδωσε προθεσμία για την κατάθεση της Προσθήκης-Αντίκρουσης και το κλείσιμο του φακέλου μέχρι την Δευτέρα 9 Μαίου 2011.
    Θετική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς. Διαγραφή χρέους ύψους 140.000 ευρώ.
    Η απόφαση επί της ως άνω υποθέσεως εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου 2011 και διέγραψε χρέος του οφειλέτη ύψους 140.000 ευρώ περίπου, γεγονός που καταδεικνύει τη γενικότερη θετική στάση των δικαστών απέναντι στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, στους οποίους παρέχεται πλέον η δυνατότητα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα.
    Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

www.melpancream.gr/VERVITSIOTI/1_apofasi_diagrafis.pdf