Απόφαση Ειρηνοδικείου Καλύμνου

www.melpancream.gr/VERVITSIOTI/eirinodikeio_kalymnou.pdf