Απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

www.melpancream.gr/VERVITSIOTI/eirinodikeio_thessalonikis.pdf