Διαταγή Πληρωμής / άμυνα του οφειλέτη


    Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενόψει ίσως και της πιθανής απελευθέρωσης των πλειστηριασμών από 1/01/2014, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι διαταγές πληρωμής που κοινοποιούν οι Τράπεζες στους δανειολήπτες. Η κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται έτσι ξαφνικά. ΄Εχει προηγηθεί κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή εξώδικης καταγγελίας, με την οποία έχει καταστεί όλο το ποσόν του χρέους απαιτητό και  προειδοποιείται ο οφειλέτης, ότι αν δεν το εξοφλήσει άμεσα, το πιστωτικό ίδρυμα θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

    Τη διαταγή πληρωμής θα αναγνωρίσει κάποιος εύκολα, διότι  αναγράφει επάνω «ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ». Αποτελεί τίτλο εκτελεστό, το οποίο σημαίνει ότι με την κοινοποίηση μαζί με αυτήν επιταγής προς πληρωμή αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

    Συνεπώς, είναι απαραίτητο, μόλις μας κοινοποιηθεί μια διαταγή πληρωμής να καταφύγουμε άμεσα σε ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , το οποίο θα ξεκινήσει τις ενέργειες για την εξαφάνισή της.  Οι ενέργειες αυτές είναι να ασκήσει ανακοπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής  και συγχρόνως  να ασκήσει αίτηση αναστολής, η οποία δικάζεται σύντομα κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την Αίτηση Αναστολής  θα προστατεύσει από τον πλειστηριασμό την κινητή και ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη οφειλέτη, μέχρι να συζητηθεί η ανακοπή, της οποίας δικάσιμος ορίζεται ακόμα και μετά από ένα χρόνο, που θα εξαφανίσει τη διαταγή πληρωμής.

    Το γραφείο μας έχει πετύχει πλήθος αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και ανακοπών, με τις οποίες προστάτευσε την περιουσία των δανειοληπτών-πελατών μας. Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες από αυτές: