Οριστικές Αποφάσεις του Γραφείου μας

Το γραφείο μας έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, με τις οποίες, είτε έχουν διαγραφεί οι οφειλές των υπερχρεωμένων πελατών μας, είτε έχουν ρυθμιστεί κατά τρόπο που να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών τους δυνατοτήτων.
Ακόμη έχουμε πετύχει πλήθος αποφάσεων ανακοπών, με τις οποίες έχουν εξαφανιστεί διαταγές πληρωμής κατά οφειλετών, καθώς επίσης και αποφάσεων αναστολών, οι οποίες έχουν προστατεύσει και διασώσει την κινητή και ακίνητη περιουσία τους από προσημειώσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Από τις αποφάσεις αυτές, παραθέτουμε ορισμένες, που θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον:Ειρ. Αμαρουσίου 509/2018 (διαγραφή χρεών για συνταξιούχο του Δημοσίου, η οποία από 128.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 56.400 υερώ, ενώ διασώθηκε και η κατοικία της)

Ειρ. Καλλιθέας 365/2017 (τεράστια διαγραφή χρέους για άνεργη μητέρα ανηλίκου με αυτισμό, που από οφειλή 41.937,64 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 4.800 ευρώ)
Ειρ. Αθηνών 5707/2017 (μεγάλη διαγραφή χρέους για χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλο, η οποία από συνολικές οφειλές 26.745 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 5.400 ευρώ!!)
Ειρηνοδικείο Μαραθώνος 137/2017 (Τεράστια διαγραφή χρέους για ζευγάρι μισθωτών. Με κοινή απόφαση και για τους δυο, ο σύζυγος από αρχική οφειλή 297.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 19.800 ευρώ, ενώ η σύζυγος από αρχική οφειλή 244.108 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 138.600 ευρώ. Διάσωση και άλλων περιουσιακών στοιχείων πλην της κύριας κατοικίας)

Ειρ. Αθηνών 1400/Φ6137/2016 (Τεράστια διαγραφή χρέους για χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο. Για οφειλές ύψους 179.000 ευρώ  τελικά θα καταβάλει  42.000 ευρώ! Δείτε την απόφαση)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 1399/Φ6139/2016 (Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας: Χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος από 173.000 ευρώ που όφειλε, τελικά θα καταβάλλει 30.000 ευρώ!)
Ειρ. Αθηνών 1398/Φ6133/2016
Ειρ. Λαυρίου 131/2016 (μεταρρύθμιση απόφασης από 400 ευρώ μηνιαίως σε 150€)