Οριστικές Αποφάσεις του Γραφείου μας

Το γραφείο μας έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, με τις οποίες, είτε έχουν διαγραφεί οι οφειλές των υπερχρεωμένων πελατών μας, είτε έχουν ρυθμιστεί κατά τρόπο που να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών τους δυνατοτήτων.
Ακόμη έχουμε πετύχει πλήθος αποφάσεων ανακοπών, με τις οποίες έχουν εξαφανιστεί διαταγές πληρωμής κατά οφειλετών, καθώς επίσης και αποφάσεων αναστολών, οι οποίες έχουν προστατεύσει και διασώσει την κινητή και ακίνητη περιουσία τους από προσημειώσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Από τις αποφάσεις αυτές, παραθέτουμε ορισμένες, που θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον:

Ειρ. Αθηνών 4032/2020

Σημαντική διαγραφή για καθαρίστρια, η οποία από συνολικές οφειλές ύψους 98.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 32.440 ευρώ, ενώ συγχρόνως διασώζεται και η πρώτη της κατοικία!!!!
Ειρ. Αθηνών 4031/2020
Σημαντικότατη διαγραφή άνεργου δανειολήπτη, ο οποίος, από συνολικές οφειλές  101.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 1.440,00 ευρώ, με διαγραφή του υπολοίπου !!!!!
Ειρ. Αθηνών 3359/2020
Περίπτωση άνεργου δανειολήπτη, για τον οποίο ορίστηκαν ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ! Συνυπολογίστηκαν μικρού ύψους καταβολές, που είχαν οριστεί με την προσωρινή διαταγή.
Ειρ. Αθηνών 3036/2020
Σημαντική διαγραφή για  οδηγό αστικών λεωφορείων, ο οποίος από 43.872,00 ευρώ, τελικά καλείται να καταβάλει 27.000 ευρώ, ενώ συγχρόνως διασώζεται και η πρώτη κατοικία του.
Ειρ. Πειραιώς 349/2020
Μεγάλη διαγραφή χρέους για δημόσια υπάλληλο, η οποία συντηρεί τριμελή οικογένεια και η οποία από 250.736,00 ευρώ, τελικά καλείται να καταβάλλει μόνο 98.200,00 ευρώ! Με την απόφαση διασώζεται η πρώτη της κατοικία και συμψηφίζονται οι δόσεις που κατέβαλε δυνάμει της προσωρινής διαταγής.
Ειρ. Αθηνών 2510/2020
Σημαντική διαγραφή χρέους για ιδιωτικό υπάλληλο, με ορισμό καταβολών στις τράπεζες ύψους 50,00 ευρώ για τρία χρόνια!!!!
Ειρ Αθηνών 2197/2020
Σημαντική διαγραφή χρέους για ιδιωτικό υπάλληλο με πενταμελή οικογένεια, ο οποίος από συνολικές οφειλές ύψους 170.000 ευρώ, τελικά καλείται να καταβάλλει μόνο 56.200 ευρώ!!! Διάσωση της κύριας κατοικίας του και συμψηφισμός των δόσεων που κατέβαλε δυνάμει της προσωρινής διαταγής.
Η απόφαση που ο κάθε δανειολήπτης αναμένει: απαλλαγή της αιτούσας  από το υπόλοιπο των οφειλών της, μετά την κανονική εκπλήρωση  των υποχρεώσεων  προς τις τράπεζες  που της είχε επιβάλλει η απόφαση του 2014.
Ειρ. Αθηνών 2058/2020
Η απόφαση που ο κάθε δανειολήπτης αναμένει: απαλλαγή του αιτούντος από το υπόλοιπο των οφειλών του, μετά την κανονική εκπλήρωση  των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες  που του είχε επιβάλλει η απόφαση του 2014.
Ειρ.Καλλιθέας 188/2020
Σημαντική διαγραφή χρέους για ιδιωτική υπάλληλο. Ορισμός  μηνιαίων δόσεων ύψους 24,41 ευρώ για πέντε χρόνια, με διαγραφή του υπολοίπου, συμψηφισμός των καταβολών που είχαν οριστεί με την προσωρινή διαταγή. 
Ειρ.Αθηνών 960/2020
Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτρια, η οποία από 132.000 ευρώ ,τελικά θα καταβάλλει 57.000 ευρώ. Διασώζεται η πρώτη κατοικία της και συμψηφίζονται οι  καταβολές των δόσεων που ορίστηκαν με την προσωρινή διαταγή.   


Ειρ. Αθηνών 5996/2019
Μια εξαιρετική απόφαση η οποία διατάζει όπως από συνολικά χρέη 29.472 € να καταβληθούν μόνο 6.000 €
Ειρ. Καλλιθέας 169/2019
Σημαντική απόφαση του ειρηνοδικειου Καλλιθέας για ζευγάρι δημοτικών υπαλλήλων η οποία ορίζει ότι από συνολικες οφειλές 166.000€ τελικά θα καταβάλλουν και οι δύο τους 82. 800€ ενώ εξαιρεί από την εκποίηση την κυρία κατοικία τους 
Ειρ. Πειραιά 143/2019
Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτρια η οποία απο συνολικές οφειλές 130.000€ θα καταβάλλει 65.000€ ενώ συγχρόνως η απόφαση διασώζει και την πρώτη κατοικία της 
Ειρ. Καλλιθέας 128/2019
Σημαντική διαγραφή χρέους δανειολήπτη ο οποίος από 164.000€ θα καταβάλλει τελικά μόνο 53.000€. Συμψηφιζει τις καταβολές των δόσεων που ορίστηκαν με την προσωρινή διαταγή. Διάσωση πρώτης κατοικίας
Ειρ. Λαυρίου 124/2019
Επί τέλους η απόφαση που όλοι οι δανειολήπτες περιμένουν. Απόφαση που πιστοποιεί την απαλλαγή του δανειολήπτη από τα υπόλοιπα των χρεών του μετά την κανονική καταβολή στις τράπεζες του ποσού που όρισε η απόφαση του ειρηνοδικειου που είχε προσφύγει 
Ειρ. Kρωπιας 124/2019
Σημαντική διαγραφή χρέους 60% για δανειολήπτρια η οποία απο 45.000€ θα καταβάλλει τελικά 18.000€
Ειρ. Αθηνων 79/2019
Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 6§2 του ν. 3869/2010 η οποία αντί προσωρινής διαταγής αποφασίζει προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης την αναστολή των καταδιωκτικων μέτρων κατά της περιουσίας της αιτουσας δανειολήπτριας και ορίζει συγχρόνως μέχρι τότε κάποιο ποσόν μηνιαίων καταβολων στις πιστωτριες τράπεζες 
Ειρ. Τρικαλων 40/2019
Εξαιρετική απόφαση του ειρηνοδικειου Τρικάλων η οποία διαγραφεί το 50% της οφειλής των αιτούντων - αστυνομικού και της άνεργης συζύγου του και επιβάλλει να πληρωθεί το ποσο των 71.000€ αντί της αρχικής οφειλής των 140.000€ ενώ συγχρόνως διασώζει από τη ρευστόποίηση εκτός από την πρώτη κατοικία τους και τρία αγροτεμάχια 
Ειρ. Πειραια 36/2019
Σημαντική διαγραφή χρέους για ιδιωτική υπάλληλο η οποία απο συνολικες οφειλές 76.000€ τελικά θα καταβάλει 42.000€.
Η απόφαση διασώζει με τις καταβολές αυτές και την πρώτη κατοικία της δανειολήπτριας ενώ συγχρόνως αφαιρει από τη ρύθμιση τις καταβολές που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής 
Ειρ. Τρικαλων 34/2019
Σημαντική διαγραφή χρέους για συνταξιούχο αστυνομικό ο οποίος απο συνολικες οφειλές 87.000€ τελικα θα καταβάλλει 37.000€. Η απόφαση αφαιρεί από το ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης το ποσόν που κατέβαλε δυνάμει της προσωρινής διαταγής. 
Απόρριψη της ένστασης γιατί μεταξύ άλλων δεν υπεβλήθη από την τράπεζα με προφορική δήλωση αλλά μόνο με τις προτάσεις 

Ειρ. Αμαρουσίου 509/2018 (διαγραφή χρεών για συνταξιούχο του Δημοσίου, η οποία από 128.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 56.400 υερώ, ενώ διασώθηκε και η κατοικία της)

Ειρ. Καλλιθέας 365/2017 (τεράστια διαγραφή χρέους για άνεργη μητέρα ανηλίκου με αυτισμό, που από οφειλή 41.937,64 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 4.800 ευρώ)
Ειρ. Αθηνών 5707/2017 (μεγάλη διαγραφή χρέους για χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλο, η οποία από συνολικές οφειλές 26.745 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 5.400 ευρώ!!)
Ειρηνοδικείο Μαραθώνος 137/2017 (Τεράστια διαγραφή χρέους για ζευγάρι μισθωτών. Με κοινή απόφαση και για τους δυο, ο σύζυγος από αρχική οφειλή 297.000 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 19.800 ευρώ, ενώ η σύζυγος από αρχική οφειλή 244.108 ευρώ, τελικά θα καταβάλλει 138.600 ευρώ. Διάσωση και άλλων περιουσιακών στοιχείων πλην της κύριας κατοικίας)

Ειρ. Αθηνών 1400/Φ6137/2016 (Τεράστια διαγραφή χρέους για χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο. Για οφειλές ύψους 179.000 ευρώ  τελικά θα καταβάλει  42.000 ευρώ! Δείτε την απόφαση)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 1399/Φ6139/2016 (Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας: Χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος από 173.000 ευρώ που όφειλε, τελικά θα καταβάλλει 30.000 ευρώ!)
Ειρ. Αθηνών 1398/Φ6133/2016
Ειρ. Λαυρίου 131/2016 (μεταρρύθμιση απόφασης από 400 ευρώ μηνιαίως σε 150€)