ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, με τις οποίες, είτε έχουν διαγραφεί οι οφειλές των υπερχρεωμένων πελατών μας, είτε έχουν ρυθμιστεί κατά τρόπο που να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών τους δυνατοτήτων.
Ακόμη έχουμε πετύχει πλήθος αποφάσεων ανακοπών, με τις οποίες έχουν εξαφανιστεί διαταγές πληρωμής κατά οφειλετών, καθώς επίσης και αποφάσεων αναστολών, οι οποίες έχουν προστατεύσει και διασώσει την κινητή και ακίνητη περιουσία τους από προσημειώσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Από τις αποφάσεις αυτές, παραθέτουμε ορισμένες, που θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ
Αποφάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τις οποιίες δεν έχει χειριστεί το γραφείο μας.