ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ


Διεθνής διάκριση για ΟΠΑ, Νομική
Νέα επιτυχία του γραφείου μας:

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αρ. Αποφασης 1400/Φ6137/2016
Τεράστια διαγραφή χρέους για χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο. Για οφειλές ύψους 179.000 ευρώ τελικά θα καταβάλει 42.000 ευρώ! Δείτε την απόφαση
Διάσωση και άλλων περιουσιακών στοιχείων πλην της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη 


Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας: Χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος από 173.000 ευρώ που όφειλε, τελικά θα καταβάλλει 30.000 ευρώ!


Ειρηνοδικείο Λαυρίου 131/2016
Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου, από 400 ευρώ μηνιαίως για τέσσερα χρόνια που είχε ορίσει να καταβάλλει ο πελάτης μας στις πιστώτριες τράπεζες, κατόπιν αιτήσεώς μας, λόγω μεταβολής των συνθηκών, δίκασε εκ νέου την υπόθεση και όρισε καταβολές 150 ευρώ (δηλ. μειωμένη δόση κατά 250 ευρώ), αναδρομικά και μέχρι τη λήξη της τετραετίας.

Με την υπ. αρ. 303/2013 οριστική απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου είχε ρυθμίσει τις οφειλές του δανειολήπτη - πελάτη μας, ορίζοντάς του να καταβάλλει στις πιστώτριες τράπεζες μηνιαία δόση 400 ευρώ. Από τότε όμως μέχρι τώρα άλλαξε η οικογενειακή του κατάσταση, καθώς φιλοξενεί πλέον και διατρέφει την άνεργη θυγατέρα του και το ανήλικο τέκνο της, γεγονός που του έχει προκαλέσει αύξηση των εξόδων διαβίωσης. Έτσι, κατόπιν αιτήσεώς μας, δίκασε εκ νέου την υπόθεση και όρισε μέχρι το τέλος της τετραετίας δόσεις 150 ευρώ μηνιαίως!! Aυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία και ανάσα για το δανειολήπτη πελάτη μας, καθώς του ήταν αδύνατον πλέον να καταβάλλει τη δόση των 400 ευρώ, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να κηρυχθεί έκπτωτος, δηλ. να βγεί εκτός νόμου και να του πάρουν το σπίτι. Διαβάστε την απόφαση.


Το Ειρηνοδικείο Πειραιώς, κατόπιν αιτήσεώς μας, μεταρρύθμισε προσωρινή διαταγή που είχε χορηγήσει το Νοέμβριο του 2015 σε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο και όρισε πλέον την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, αντί των 300 ευρώ που είχε αρχικά ορίσει, διότι τα εισοδήματά του εν τω μεταξύ μειώθηκαν.

....................................................