ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ  ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

...............................ΕΜΠΕΙΡΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΦΕΙΛΕΣ