Ειρηνοδικείο Κρωπίας

Το Ειρηνοδικείο Κρωπίας με προσωρινή διαταγή που χορήγησε στις 31/10/2014 επί αιτήσεως πελάτου μας  περιπτερά, αναγνώρισε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του «μικρεμπόρου» και συνεπώς μπορεί να υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη», και διέσωσε την περιουσία του για δέκα (10) ολόκληρα έτη, δηλ. μέχρι την κύρια δίκη το 2024.