ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝΠροστασία ακινήτων, όχι μόνο της κύριας κατοικίας, αλλά και της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας, υπό προϋποθέσεις.