ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣΕιρηνοδικείο Αθηνών 30/09/2015 (ιδιωτκός υπάλληλος-μηνιαία δόση 50 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Κρωπίας 9/03/2015 (άνεργη - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 05/03/2015 (γιατρός - μηνιαία δόση 80 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 05/03/2015 (άνεργη - μηνιαία δόση 20 ευρώ) 
Ειρηνοδικείο Αθηνών 27/02/2015 (ιδιωτική υπάλληλος - μηνιαία δόση 200 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 27/02/2015 (ιδιωτικός υπάλληλος - μηνιαία δόση 100 ευρώ)

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 26/02/2015 (μισθωτή - μηνιαία δόση 100 ευρώ) 
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας  17/02/2015 (συνταξιούχος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 17/02/2015 (δημοτική υπάλληλος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 14/01/2015 (άνεργος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 12/01/2015 (συνταξιούχος - μηνιαία δόση 70 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Κρωπίας 18/12/2014
Ειρηνοδικείο Πειραιώς  3/12/2014 (άνεργη - μηδενικές δόσεις)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 26/11/2014
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 921α/2013 (άνεργη - μηνιαία δόση 31,17 ευρώ)