Υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Το γραφείο μας είναι από τα πρώτα σε όλη την Ελλάδα που ασχολήθηκε με το νόμο 3869/2010, γνωστό ως «νόμο Κατσέλη» για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, αν είστε φυσικό πρόσωπο, μισθωτός, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας , ακόμη και μικρέμπορος, μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη σας σε τράπεζες, ιδιώτες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΤΑ και να διαγράψετε μεγάλο μέρος αυτών. 


 

  Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο μας, στελεχωμένο με έμπειρους δικηγόρους, οικονομολόγους και λογιστές, με πολυετή εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και τη ρύθμιση οφειλών, αναλαμβάνει υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα: 
  • τη δωρεάν ενημέρωσή σας για το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες
  • τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης στο  αρμόδιο ειρηνοδικείο
  • τη νομική σας κάλυψη  ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού  ή της προσωρινής διαταγής και κατά την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης
  • την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων από κάθε καταδιωκτικό μέτρο
  • τη σύνταξη ανακοπών και αναστολων κατά διαταγών πληρωμής