ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Ενόψει της γενικευμένης  πλέον στη χώρα μας οικονομικής κρίσης, σωρεία αγωγών για τη μείωση του ενοικίου, τόσο της κατοικίας, αλλά κυρίως της επαγγελματικής στέγης καθημερινά κατατίθεται στα δικαστήρια. Με την αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος οι επαγγελματίες αποδεικνύουν, ότι λόγω της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και του μειωμένου  όγκου της εργασίας τους, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην καταβολή του τρέχοντος ενοικίου, το οποίο σύμφωνα με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερο.
Έτσι, προσκομίζοντας στο δικαστήριο και συγκριτικά στοιχεία από ενοίκια παρόμοιων επιχειρήσεων της ίδιας περιοχής, καταφέρνουν νόμιμα να μειώσουν το ενοίκιό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.