Νέα επιτυχία του γραφείου μας:Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου, από 400 ευρώ μηνιαίως για τέσσερα χρόνια που είχε ορίσει να καταβάλλει ο πελάτης μας στις πιστώτριες τράπεζες, κατόπιν αιτήσεώς μας, λόγω μεταβολής των συνθηκών, δίκασε εκ νέου την υπόθεση και όρισε καταβολές 150 ευρώ (δηλ. μειωμένη δόση κατά 250 ευρώ), αναδρομικά και μέχρι τη λήξη της τετραετίας.

Με την υπ. αρ. 303/2013  οριστική απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου  είχε ρυθμίσει τις οφειλές του δανειολήπτη - πελάτη μας, ορίζοντάς του να καταβάλλει στις πιστώτριες τράπεζες μηνιαία δόση 400 ευρώ. Από τότε όμως μέχρι τώρα άλλαξε η οικογενειακή του κατάσταση, καθώς φιλοξενεί πλέον και διατρέφει την άνεργη θυγατέρα του  και το ανήλικο τέκνο της, γεγονός που του έχει προκαλέσει αύξηση των εξόδων διαβίωσης. Έτσι, κατόπιν αιτήσεώς μας, δίκασε εκ νέου την υπόθεση και όρισε μέχρι το τέλος της τετραετίας δόσεις 150 ευρώ μηνιαίως!!  Αυτό έδωσε μεγάλη ανάσα στο δανειολήπτη, καθώς του ήταν αδύνατο πλέον να καταβάλλει τη δόση των 400 ευρώ, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να κηρυχθεί έκπτωτος, δηλ. να βγεί εκτός νόμου και να του πάρουν το σπίτι.