ΔΙΑΘΗΚΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ


Αναλαμβάνουμε τη δημοσίευση διαθήκης, την έκδοση κληρονομητηρίου και εμπεριστατωμένες νομικές συμβουλές για αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας. Το γραφείο μας, διαθέτοντας ως εσωτερικούς συνεργάτες  συμβολαιογράφο και λογιστή, αναλαμβάνει τη σύνταξη δηλώσεων φόρου κληρονομίας, την αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής και την εξεύρεση της πλέον ενδεδειγμένης λύσεως, σε περίπτωση που η κληρονομιά περιλαμβάνει χρέη.